logo

Avgasutsläpp ()

avgasutslapp

Gjutet i avzinkningshärdig mässing. Bordgenomföring för avgaser. Försedd med effektiv droppkant som förhindrar nedsmutsning av båtsidan.