logo

Klämkoppling ()

klamkoppling

För propelleraxel.
Ger förenklad installation av propelleraxel genom att axeln kan kapas i önskad längd och förbindas med backslagets utgående axel.